Zakład Oczyszczania Miasta

Zakład Usług Komunalnych

Zakład Zagospodarowania Odpadów

Cenniki

 Legnickie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej spółka z o. o.

Zakład Oczyszczania Miasta

Świadczone usługi:

Zakład Oczyszczania Miasta dzięki swojej flocie pojazdów oraz odpowiednim zezwoleniom, świadczy przede wszystkim usługi odbioru oraz transportu odpadów komunalnych. Zasady odbioru i gospodarowania odpadami są ściśle regulowane przez ustawę o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Zakład stale rozwija swoje usługi w zakresie prawidłowej oraz racjonalnej gospodarki odpadami i świadczy usługi o ważnym dla miasta Legnicy znaczeniu.

Głównie świadczone usługi to:
• Odbiór i transport nieczystości stałych i ciekłych,
• wywóz gruzu w kontenerach oraz odpadów wielkogabarytowych,
• mycie pojemników i kontenerów na odpady,
• przyjmowanie selektywnie zebranych odpadów oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (PSZOK)
• likwidacja dzikich wysypisk,
• letnie i zimowe utrzymanie dróg,
• rozbiórka obiektów budowlanych,
• mechaniczne zamiatanie,
• kompleksowe sprzątanie.

Wywóz Gruzu

Jeśli chcesz się pozbyć gruzu – ZADZWOŃ DO NAS!
76 856 63 40

Legnickie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o. o. obsługuje klientów indywidualnych oraz firmy w zakresie wywozu wszelkiego rodzaju odpadów na terenie całego miasta Legnicy i okolic.
Cennik wywozu odpadów z kontenera na terenie Miasta Legnicy, LPGK sp. z o. o. obejmuje, wynajem, podstawienie kontenera pod wskazany adres i odbiór go po trzech dniach roboczych, bądź w uzgodnionym terminie oraz zagospodarowanie określonego rodzaju odpadu w Zakładzie Zagospodarowania Odpadów w Legnicy.
*Przedłużenie okresu wynajmu kontenera to koszt 10 zł netto za każdą kolejną rozpoczętą dobę.
Transport poza terenem Miasta Legnicy – 3,80 zł netto + 23% VAT / za 1 km
Data podstawienia kontenera uzgodniona powinna być każdorazowo przed złożeniem zlecenia na wynajem kontenera pod numerem telefonu:
76/ 856 63 40 / 42 lub adresem e-mail zom@lpgk.pl.
Cennik wywozu odpadów z kontenera na terenie Miasta Legnica od 01.01.2024 r.:

Cennik wywozu odpadów z kontenera na terenie Miasta Legnica :

Transport poza terenem Miasta Legnicy 3,80zł netto + 23% VAT/ 1km.

Informacja dotycząca wynajęcia kontenera

Zlecenie na kontener 3m³

Zlecenie na kontener 3m³ BIO

Zlecenie na kontener 6m³

Zlecenie na kontener 6m³ BIO

Oświadczenie – klienci indywidualni

Oświadczenie – działalność gospodarcza

Wywóz nieczystości płynnych

Legnickie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o. o. w Legnicy świadczy usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych z nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych oraz zagospodarowania zgodnie z obowiązującymi przepisami. Cena za 1 m³ nieczystości ciekłych bytowych – 80 zł, a w przypadku nieczystości ciekłych przemysłowych – 90 zł.

Do niniejszej ceny dolicza się obowiązujący podatek VAT.

Formularz do pobrania

Kontakt

ZAKŁAD OCZYSZCZANIA MIASTA
ul. Nowodworska 48
59-220 Legnica
tel. 76 / 856 63 40 (42), fax: 76 / 856 63 41
Biuro Obsługi Klienta czynne:
Poniedziałek 7.30 – 14.30
Wtorek 7.30 – 14.30
Środa 7.30 – 14.30
Czwartek 7.30 – 14.30
Piątek 7.30 – 14.30
e-mail: zom@lpgk.pl

Nasze osiągnięcia