Zakład Oczyszczania Miasta

Zakład Usług Komunalnych

Zakład Zagospodarowania Odpadów

Cenniki

 Legnickie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej spółka z o. o.

Zintegrowany System Zarządzania

Od 2007 roku w LPGK Spółka z o.o. funkcjonuje Zintegrowany System Zarządzania.

Istotą wdrożenia Systemu opartego na normach PN- EN ISO 9001, PN- EN ISO 14001 oraz PN- EN ISO 45001 jest przyjęcie nowoczesnego procesowego podejścia w świadczeniu wszystkich usług. Oznacza to, że LPGK w swoich działaniach zawsze dąży do spełnienia wymagań i oczekiwań Wszystkich Klientów.

Ponadto, kierując się zasadą odpowiedzialności społecznej w biznesie nasza Spółka
w bieżącej działalności dokłada wszelkich starań na rzecz ochrony środowiska naturalnego oraz w dbałości o najważniejszy kapitał, którym są dla przedsiębiorstwa jego zasoby ludzkie ustawicznie podnosi standardy w zakresie bezpiecznego i higienicznego wykonywania pracy. LPGK sp. z o. o. stosuje Zintegrowany System Zarządzania oparty na czterech normach i spełnia wymagania w zakresie:

– Odbieranie, zbieranie, transport, unieszkodliwianie oraz odzysk odpadów,
– Zakładanie i konserwacja terenów zielonych,
– Administrowanie i zarządzanie cmentarzami komunalnymi oraz organizacja pochówków i innych usług pogrzebowych,
– Remonty nawierzchni dróg oraz ich oznakowanie pionowe i poziome,
– Budowa sygnalizacji świetlnych i ich konserwacja,
– Zimowe i letnie utrzymanie dróg,
– Proekologiczna działalność edukacyjna dla społeczności lokalnej,
– Administrowanie i zarządzanie schroniskiem dla bezdomnych zwierząt.

Najważniejsze niewymierne korzyści, które Spółka osiągnęła dzięki wdrożeniu
i utrzymaniu ZSZ to:
– stworzenie przejrzystego schematu kompetencyjności,
– poprawę komunikacji wewnętrznej,
– racjonale podejście do procesu szkoleniowego,
– umocnienie pozycji i zwiększenie szans w stosunku do konkurencji,

Najważniejszą korzyścią wymierną jest systematyczne eliminowanie kosztów złej jakości.

W roku 2010 Spółka zgodnie z zamierzeniami ustawicznego doskonalenia wdrożonego i utrzymywanego Zintegrowanego Systemu Zarządzania rozszerzyła go
o kolejny filar- Zarządzanie Bezpieczeństwem Informacji zgodne z normą PN- ISO/IEC 27001

Nasze osiągnięcia