Zakład Oczyszczania Miasta

Zakład Usług Komunalnych

Zakład Zagospodarowania Odpadów

Cenniki

 Legnickie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej spółka z o. o.

Cenniki

1. Odbiór odpadów
2. Przyjęcie odpadów do Zakładu Zagospodarowania Odpadów
3. Usługi cmentarne

Odbiór odpadów:

1. Cennik za najem pojemników
Legnickie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w swojej ofercie posiada szeroki wybór różnego rodzaju pojemników, o różnych pojemnościach, które spełniają wymagane normy i atesty.
Cennik opłat za NAJEM pojemników dla podmiotów gospodarczych, urzędów i instytucji obowiązujący od 01.04.2020 r.

2. Cennik za worki na odpady

3. Cennik za wywóz gruzu

Legnickie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o. o. obsługuje klientów indywidualnych oraz firmy w zakresie wywozu wszelkiego rodzaju odpadów na terenie całego miasta Legnicy i okolic.
Cennik wywozu odpadów z kontenera na terenie Miasta Legnicy, LPGK sp. z o. o. obejmuje, wynajem, podstawienie kontenera pod wskazany adres i odbiór go po trzech dniach roboczych, bądź w uzgodnionym terminie oraz zagospodarowanie określonego rodzaju odpadu w Zakładzie Zagospodarowania Odpadów w Legnicy.
*Przedłużenie okresu wynajmu kontenera to koszt 10 zł netto za każdą kolejną rozpoczętą dobę.
Transport poza terenem Miasta Legnicy – 3,80 zł netto + 23% VAT / za 1 km
Data podstawienia kontenera uzgodniona powinna być każdorazowo przed złożeniem zlecenia na wynajem kontenera pod numerem telefonu:
76/ 856 63 40 / 42 lub adresem e-mail zom@lpgk.pl.
Cennik wywozu odpadów z kontenera na terenie Miasta Legnica od 01.01.2024 r.:

Przyjęcie odpadów do Zakładu Zagospodarowania Odpadów:

Uchwała Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Legnickiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej sp. z o. o. w Legnicy z dnia 23.10.2023 r. wraz z cennikiem przyjęcia odpadów do Zakładu Zagospodarowania odpadów.
Zgodnie z art.137 ust. 6 Ustawy z dnia 14.12.2012 o odpadach informujemy, iż udział środków odprowadzanych na fundusz rekultywacyjny w cenie brutto za przyjęcie odpadów do składowania wynosi 5,5%.
Wskaźnik został wliczony na podstawie cennika obowiązującego od dnia 01.01.2024 r.

Uchwała NZW z dnia 23.10.2023 roku

Cennik za przyjęcie odpadów do Zakładu Zagospodarowania Odpadów od 01.01.2024 roku

Usługi cmentarne:

1. Zarządzenie Nr 261/PM/2021 Prezydenta Miasta Legnicy w sprawie cennika za usługi cmentarne

2. Wjazd na cmentarz przy ul. Wrocławskiej

Zgodnie z Uchwałą Nr XXVI/249/16 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 28 listopada 2016 r. zezwala się na wjazd i poruszanie się pojazdem samochodowym po terenie cmentarza dowożącym inwalidów o trwałym kalectwie posiadających Kartę Parkingową w:
– poniedziałek i środę do godziny 11:00 oraz po godzinie 16:00,
– soboty do godziny 11:00.
UWAGA! w dni świąteczne obowiązuje całkowity zakaz wjazdu samochodami osobowymi
https://www.prawomiejscowe.pl/UrzadMiastaLegnicy/document/35599/Uchwa%C5%82a-XXVI_249_16

Nasze osiągnięcia