Zakład Oczyszczania Miasta

Zakład Usług Komunalnych

Zakład Zagospodarowania Odpadów

Cenniki

 Legnickie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej spółka z o. o.

Historia Firmy

Legnickie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej spółka z o. o. w Legnicy powstało w wyniku przekształcenia Państwowego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Spółkę Prawa Handlowego. Firma działa na rynku od ponad 50 lat, a jako jednoosobowa Spółka Gminy Legnica od 1993 roku. Założycielem Spółki jest GMINA LEGNICA i jej kapitał zakładowy wynoszący 17.618.020,00 złotych w całości pokryty jest przez jedynego wspólnika – Gminę Legnica.
Pomimo, iż właścicielem Spółki jest miasto to LPGK konkuruje z innymi podmiotami gospodarczymi i czynnie uczestniczy w pozyskiwaniu zleceń w sektorze usług publicznych.
Siedziba Spółki znajduje się w Legnicy przy ul. Nowodworskiej 60.

LPGK jest Spółką o ugruntowanej pozycji na rynku lokalnym i funkcjonującą w obszarze usług komunalnych, których odbiorcą jest społeczność Legnicy oraz powiatu legnickiego i powiatów sąsiadujących. W swojej działalności LPGK jako Spółka prawa handlowego godzi realizację celu gospodarczego z realizacją celu społecznego świadcząc kompleksowe, wysokiej jakości usług dla ludności a wśród nich m.in.:

  • świadczy usługi w zakresie oczyszczania miasta oraz odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych i przemysłowych,
  • zajmuje się letnim i zimowym utrzymaniem dróg,
  • administruje cmentarzami komunalnymi i świadczy kompleksowe usługi cmentarne i pogrzebowe,
  • prowadzi Schronisko dla bezdomnych zwierząt w Legnicy.

Podejmujemy działania edukacyjne w zakresie podnoszenia świadomości ekologicznej i uwrażliwienia mieszkańców naszego miasta na problematykę ochrony środowiska. Naszym celem jest poprawa estetyki krajobrazu oraz jakości życia obecnych i przyszłych pokoleń działając w kierunku zachowania zasobów i maksymalizacji ich odzysku i recyklingu odpadów.

Nasze osiągnięcia