Legnickie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej

Konkurs na stanowisko Prezesa Zarządu LPGK

Regulamin postępowania kwalifikacyjnego

https://lpgk.eu/wp-content/uploads/2024/06/Regulamin-postepowania-kwalifikacyjnego-na-Prezesa-Zarzadu-www.pdf

Załącznik Nr 1 do Regulaminu

https://lpgk.eu/wp-content/uploads/2024/06/Zalacznik-nr-1-do-Regulaminu-RODO-konkurs-WO.pdfhttps://lpgk.eu/wp-content/uploads/2024/06/Zalacznik-nr-1-do-Regulaminu-RODO-konkurs-WO.pdf

Załącznik Nr 2 do Regulaminu

https://lpgk.eu/wp-content/uploads/2024/06/Zalacznik-nr-2-do-Regulaminu-Oswiadczenie-tajemnica-przedsiebiorstwa-WO.pdf

Zgłoszenia Kandydatów będą przyjmowane do dnia 5 lipca 2024 r. do godziny 8:30 w siedzibie Spółki przy ul. Nowodworskiej 60 w Legnicy – sekretariat, I piętro.

Zgłoszenie powinno zostać złożone na piśmie w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Rada Nadzorcza – postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Członka Zarządu – Prezesa Zarządu”.

Otwarcie zgłoszeń nastąpi w dniu 5 lipca 2024 r. w siedzibie Spółki o godzinie 9:00.

Rozmowy z Kandydatami odbywać się będą od dnia 10 lipca 2024 r. Kandydat uprzednio, nie później niż do dnia 09.07.2024 r., zostanie zawiadomiony telefonicznie oraz pocztą e-mail o dokładnym terminie i godzinie spotkania.

BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

GROBONET

Wyszukaj grób na legnickim cmentarzu komunalnym

Zakład Oczyszczania Miasta

Zakład Usług Komunalnych

Zakład Zagospodarowania Odpadów

Cenniki

Legnickie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Legnicy

 

LPGK sp. z o. o. od ponad 50 lat istnieje na rynku usług komunalnych, a od 1993 roku działa jako jednoosobowa Spółka Gminy Legnica. Specjalizuje się w świadczeniu usług komunalnych dotyczących odbioru i zagospodarowania odpadów dla miasta Legnicy oraz okolic. Świadczy kompleksowe usługi cmentarne i administruje Schroniskiem dla Bezdomnych Zwierząt.
Komplementarne zaspokajanie potrzeb mieszkańców to idea, która przyświeca firmie od początków jej działalności. Poprzez systematyczny rozwój i udoskonalanie metod pracy stale podnosząc jakość oferowanych usług.