Zakład Oczyszczania Miasta

Zakład Usług Komunalnych

Zakład Zagospodarowania Odpadów

Cenniki

 Legnickie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej spółka z o. o.

Działania proekologiczne

Środowisko naturalne stale narażone jest na zaśmiecanie oraz działanie nie sprzyjające jego przetrwaniu, dlatego też tak ważnym aspektem staje się edukacja w tym zakresie. Edukacja ekologiczna jest to nic innego jak forma kształcenia oraz wychowania społeczeństwa w duchu szacunku dla środowiska naturalnego. Realizując zadania do których zostało powołane LPGK dostrzegliśmy potrzebę propagowania postawy proekologicznej wraz z prowadzeniem  działalności edukacyjnej. Działania te kierujemy do społeczności lokalnej, a przede wszystkim do dzieci i młodzieży w wieku szkolnym.
 LPGK stara się oddziaływać i wpływać na poziom świadomości ekologicznej. Propaguje konkretne zachowania korzystne dla środowiska naturalnego, upowszechniając wiedze o przyrodzie, współpracuje z organizacjami i fundacjami do tego powołanymi.
Pracownicy Spółki we współpracy z pracownikami Urzędu Miasta Legnicy organizują i prowadzą tematyczne lekcje ekologiczne dla dzieci, młodzieży oraz dorosłych. Podczas zajęć omawiane są zasady selektywnego zbierania odpadów komunalnych na terenie Legnicy.

W celu wymiany doświadczeń z zakresu efektywnego działania na rzecz środowiska LPGK nawiązało współpracę z różnymi organizacjami i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego m.in. Młodzieżowe Centrum Kultury w Legnicy, Fundacja Zielona Akcja, legnicka Ekobiblioteka.

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny
Co możesz zrobić ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym?
Wiadomym jest, że zużyty lub zepsuty sprzęt elektryczny i elektroniczny (urządzenia gospodarstwa domowego, komputery, sprzęt radiowo-telewizyjny, lampy, narzędzia elektryczne itd.) nie może być wyrzucony do kosza na śmieci. Nie można tego robić, ponieważ niektóre substancje w nim zawarte są szkodliwe dla zdrowia i środowiska, np. metale ciężkie, środki zmniejszające palność, środki antystatyczne albo zmiękczacze tworzyw sztucznych.
Sprzęt elektryczny i elektroniczny może zawierać metale takie jak:

  • ołów – stosowany w kineskopach znajdujących się w ekranach komputerów i telewizorów;
  • kadm – stosowany w akumulatorkach komputerów, kontaktach i przełącznikach;
  • ołów i kadm – stosowane w akumulatorkach konsol do gier i zabawkach elektrycznych;
  • nikiel – stosowany w płytkach drukowanych i spawach telefonów komórkowych;
  • rtęć – stosowana w wyświetlaczach ciekłokrystalicznych (LCD) telefonów komórkowych i monitorach komputerowych, w przełącznikach, bateriach oraz lampach fluorescencyjnych;
  • sześciowartościowy chrom – stosowany do wytwarzania metalowych obudów.

Zgodnie z ustawą o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym użytkownik ma możliwość oddania zużytego sprzętu  do:

  • PSZOK-ów, których adres można znaleźć m.in. na stronach internetowych każdej gminy.
  • bezpośrednio do zakładu przetwarzania zużytego sprzętu.
  • miejsc sprzedaży podobnego sprzętu. Punkt sprzedaży detalicznej lub hurtowej jest zobowiązany do odbioru zużytego sprzętu w systemie 1 za 1 – czyli przy zakupie nowego urządzenia, stare można oddać w sklepie, pod warunkiem, że urządzenie jest tego samego rodzaju.
  • sklepów o powierzchni powyżej 400 m², które są zobowiązane do przyjęcia sprzętu, którego wymiary przekraczają 25 cm, bez konieczności kupowania nowego urządzenia.

Kontakt

ZAKŁAD OCZYSZCZANIA MIASTA
ul. Nowodworska 48
59-220 Legnica
Tel. 76/856-63-40

ZAKŁAD ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW
ul. Rzeszotarska
59-220 Legnica
Tel.: 76 856 63 43

Nasze osiągnięcia