Zakład Oczyszczania Miasta

Zakład Usług Komunalnych

Zakład Zagospodarowania Odpadów

Cenniki

 Legnickie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej spółka z o. o.

Warsztaty edukacyjne dla mieszkańców Legnicy

Warsztaty edukacyjne dla mieszkańców Legnicy w tym głównie dla dzieci i młodzieży, odbywające się w mieście Legnica:

– Warsztaty dla dzieci i młodzieży dotyczące prawidłowej segregacji odpadów wraz z pokazem nowego samochodu specjalistycznego z myciem pojemników – 9.10.2019 r.

– Warsztaty dla dzieci i młodzieży z legnickich szkół dotyczące prawidłowej segregacji odpadów wraz z pokazem nowego samochodu specjalistycznego z pokazem odbioru szkła – 10.10.2019 r.

– Świetlica Terapeutyczna nr1 w Legnicy – konferencja „Bezpieczny Senior” – 05.11.2019r. warsztaty promujące właściwe postępowanie z odpadami, omawiające funkcjonowania instalacji przetwarzania odpadów komunalnych, jak również możliwościach nieodpłatnego przekazywania odpadów do PSZOK. W ramach warsztatów nie wyrzucaj – przerób, zrób zabawkę, ozdobę itp.

– Szkoła Podstawowa nr 19 – 13.11.2019r. warsztaty promujące właściwe postępowanie z odpadami, omawiające funkcjonowania instalacji przetwarzania odpadów komunalnych, jak również możliwościach nieodpłatnego przekazywania odpadów do PSZOK. W ramach warsztatów nie wyrzucaj – przerób, zrób zabawkę, ozdobę itp. Warsztaty dla klas 1-2.

 – Szkoła Podstawowa nr 19 – 14.11.2019r. warsztaty promujące właściwe postępowanie z odpadami, omawiające funkcjonowania instalacji przetwarzania odpadów komunalnych, jak również możliwościach nieodpłatnego przekazywania odpadów do PSZOK. W ramach warsztatów nie wyrzucaj – przerób, zrób zabawkę, ozdobę itp. Warsztaty dla klas trzecich.

– Młodzieżowe Centrum Kultury w Legnicy – 15.11.2019r. warsztaty promujące właściwe postępowanie z odpadami, omawiające funkcjonowania instalacji przetwarzania odpadów komunalnych, jak również możliwościach nieodpłatnego przekazywania odpadów do PSZOK. W ramach warsztatów nie wyrzucaj – przerób, zrób zabawkę, ozdobę itp. Rozdanie nagród w konkursie plastycznym „Sprzątanie to fajne zadanie” połączony z prelekcją i warsztatami dotyczącymi prawidłowej segregacji odpadów.

 

– Szkoła Podstawowa nr 6 – 25.11.2019r. warsztaty promujące właściwe postępowanie z odpadami, omawiające funkcjonowania instalacji przetwarzania odpadów komunalnych, jak również możliwościach nieodpłatnego przekazywania odpadów do PSZOK. W ramach warsztatów nie wyrzucaj – przerób, zrób zabawkę, ozdobę itp. Dzisiaj omawiamy cenny surowiec PAPIER.

 

– Szkoła Podstawowa nr 6 – 26.11.2019r. warsztaty promujące właściwe postępowanie z odpadami, omawiające funkcjonowania instalacji przetwarzania odpadów komunalnych, jak również możliwościach nieodpłatnego przekazywania odpadów do PSZOK. W ramach warsztatów nie wyrzucaj – przerób, zrób zabawkę, ozdobę itp. Dzisiaj propozycja na ozdoby choinkowe.

– Przedszkole Ślimaczek – 29.11.2019r. warsztaty promujące właściwe postępowanie z odpadami, omawiające funkcjonowania instalacji przetwarzania odpadów komunalnych, jak również możliwościach nieodpłatnego przekazywania odpadów do PSZOK. W ramach warsztatów nie wyrzucaj – przerób, zrób zabawkę, ozdobę itp. Najmłodsze dzieci były bardzo zainteresowane i cierpliwie słuchały o segregacji, ich aktywność nagrodzona była gadżetami.

– Szkoła Podstawowa nr 10 – 05.12.2019r. warsztaty promujące właściwe postępowanie z odpadami, omawiające funkcjonowania instalacji przetwarzania odpadów komunalnych, jak również możliwościach nieodpłatnego przekazywania odpadów do PSZOK. W ramach warsztatów nie wyrzucaj – przerób, zrób zabawkę, ozdobę itp.

– Uniwersytet III Wieku – 09.12.2019r. warsztaty promujące właściwe postępowanie z odpadami, omawiające funkcjonowania instalacji przetwarzania odpadów komunalnych, jak również możliwościach nieodpłatnego przekazywania odpadów do PSZOK. W ramach warsztatów nie wyrzucaj – przerób, zrób zabawkę, ozdobę itp. Warsztaty dla bardzo dociekliwych mieszkańców Legnicy. Spotkanie bardzo efektywne i dające ogromną satysfakcję.

– Miejskie Przedszkole nr 2 – 12.12.2019r. warsztaty promujące właściwe postępowanie z odpadami, omawiające funkcjonowania instalacji przetwarzania odpadów komunalnych, jak również możliwościach nieodpłatnego przekazywania odpadów do PSZOK. W ramach warsztatów nie wyrzucaj – przerób, zrób zabawkę, ozdobę itp.

Nasze osiągnięcia