Zakład Oczyszczania Miasta

Zakład Usług Komunalnych

Zakład Zagospodarowania Odpadów

Cenniki

 Legnickie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej spółka z o. o.

Dział Zieleń Miejska

Świadczone usługi:

Teren usług oferowanych przez Spółkę to głownie tereny parkowe, trawniki oraz zieleń przyuliczna, na których prowadzone mogą być prace pielęgnacyjne (m.in.: koszenie, grabienie, odchwaszczanie, nawożenie, podlewanie, nasadzanie, sianie, cięcie drzew i krzewów) oraz konserwacyjne.

W ramach pracy Działu Zieleń Miejska oferujemy:
• projektowanie, budowanie i pielęgnację architektury zielonej,
• urządzanie i utrzymanie terenów zielonych,
• układanie kompozycji dywanów kwiatowych,
• pielęgnacja starodrzewu,
• konserwacja zieleni, w tym również pasów zieleni przydrożnej, prześwietlanie koron drzew,
• wycinka drzew (zgodnie z przyzwoleniem) i ich przesadzanie.

Kontakt

DZIAŁ ZIELEŃ MIEJSKA

ul. Nowodworska 60
59- 220 LEGNICA
tel. 76 856 63 50
biuro@lpgk.pl

 

Nasze osiągnięcia