Zakład Oczyszczania Miasta

Zakład Usług Komunalnych

Zakład Zagospodarowania Odpadów

Cenniki

 Legnickie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej spółka z o. o.

Promocja Projektu

Umieszczenie tablicy informacyjnej w miejscu realizacji projektu

Umieszczenie plakatu informacyjnego w siedzibie Spółki.

 

Nasze osiągnięcia