Zakład Oczyszczania Miasta

Zakład Usług Komunalnych

Zakład Zagospodarowania Odpadów

Cenniki

 Legnickie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej spółka z o. o.

Dział Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Legnicy

Działalność:

Legnickie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. sprawuje pieczę nad prawidłowym funkcjonowaniem Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Legnicy, które znajduje się przy ulicy Ceglanej 2 w Legnicy, i finansowane jest przez Gminę Legnica.

W Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Legnicy zatrudnieni są doświadczeni pracownicy, a nad zdrowiem zwierząt czuwa lekarz weterynarii. To oni sprawują bezpośrednią opiekę nad zwierzętami przebywającymi na terenie Schroniska, zapewniając im należyte warunki bytowania i opiekę.

W schronisku znajdują się 54 boksy przystosowane dla 90 piesków oraz kociarnia dla kotów.

Na działce przylegającej do schroniska, przebywające w schronisku pieski mają do dyspozycji wybieg, stale modernizowany i ulepszany, m.in. dzięki Legnickiemu Budżetowi Obywatelskiemu. Na wybieg pracownicy schroniska wyprowadzają wszystkie psy, aby mogły pobiegać, jak również socjalizować się. Dodatkowo zwierzęta są wyprowadzane na spacery przez Wolontariuszy. Podczas takich wyjść czworonogi oswajają się z ludźmi, co ma duży wpływ na ich szybszą adopcję.

Zarządzenie Prezydenta Miasta Legnicy

Zarządzenie Nr 483/PM/2021 Prezydenta Miasta Legnicy  dotyczące opłat za usługi Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Legnicy. Zarządzenie Nr 307/PM/2024 w sprawie zmiany opłat za usługi w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Legnicy.

1. Za pobyt psów i kotów w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Legnicy pochodzących z odłowu z terenów będących w administrowaniu Gminy Legnica, za każdą dobę pobytu zwierzęcia w Schronisku do 15 dni, ustala się kwotę 25 zł brutto, którą ponosi właściciel zwierzęcia.

Pozostałe zapisy w dołączonych poniżej plikach.

kliknij by pobrać zarządzenie

kliknij by pobrać zarządzenie zmieniające

Regulamin Schroniska

Adopcje:

Jak adoptować psa? To bardzo proste!

1. Przyjdź do Schroniska dla bezdomnych zwierząt. 

Schronisko mieści się w Legnicy przy ulicy Ceglanej 2.

2. Osoba adoptująca zwierzaka musi być dorosła.

Masz mniej niż 18 lat? Wciąż możesz adoptować pieska! Wystarczy, że przyjdziesz do schroniska z osobą dorosłą. Następnie wypełnisz ankietę przedadopcyjną (link do ankiety przedadopcyjnej).

3. Pamiętaj by wziąć ze sobą niezbędne rzeczy.

Smycz, szelki, kaganiec, obroża przydadzą się gdy już wybierzesz swojego pupila.

4. Wybierz swojego ulubieńca spośród mieszkańców schroniska.

Wszystkie psy są zaszczepione przeciwko wściekliźnie, odrobaczone i zachipowane. 

5. Pozostają jedynie drobne formalności.

Potrzebna będzie stosowna umowa adopcyjna. Pamiętaj musisz podać swoje dane osobowe. Następnie pozostaje jeszcze tylko uiszczenie opłaty zgodnie z obowiązującym cennikiem.

Cennik adopcji psów

Za adopcję dorosłego kota pobieramy opłatę w wysokości 10 zł.

Kliknij i zobacz psy i koty do adopcji

Wolontariat:

Towarzystwo Miłośników Legnicy Pro Legnica jako partner Legnickiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej sp. z o. o. koordynuje nabór oraz organizację Wolontariatu w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Legnicy.

Link: http://pro.legnica.pl/wolontariat-w-schronisku-dla-bezdomnych-zwierzat-w-legnicy/

Wolontariuszem mogą zostać wyłącznie osoby pełnoletnie, którym nie jest obcy los psiaków i kociaków. Do głównych działań Wolontariuszy należy:

a) wyprowadzanie psów i prace socjalizacyjne z nimi,

b)pomoc Pracownikom Schroniska w drobnych czynnościach porządkowych i pielęgnacyjnych przy zwierzętach,

c) wyprowadzanie zwierząt z izolatki wyłącznie po uzgodnieniu z właściwym Pracownikiem Schroniska,

d) pomoc w utrzymaniu czystości w miejscach gdzie nie przebywają zwierzęta,

e) pomoc w poszukiwaniu rodzin do adopcji zwierząt,

f) inne czynności zlecone przez personel Schroniska.

Aby zostać Wolontariuszem należy wypełnić kwestionariusz osobowy przystąpienia do wolontariatu. Wypełniony i podpisany kwestionariusz należy dostarczyć:

– drogą mailową na adres: schronisko@pro.legnica.pl

– osobiście: do siedziby Towarzystwa Miłośników Legnicy PRO Legnica, Rynek 5/6 (I piętro domofon nr 11).
Koordynator skontaktuje się z kandydatami na wolontariusza w celu podpisania porozumienia.

Regulamin Wolontariatu

Kontakt

SCHRONISKO DLA BEZDOMNYCH ZWIERZĄT
ul. Ceglana 2
59-220 Legnica
tel./fax: 76 856 63 48

Schronisko czynne jest od poniedziałku do piątku w okresie od kwietnia do września, w godzinach od 8:00 do 15:00 a we wtorki i czwartki od 8:00 do 18:00 oraz w soboty od 8:00 do 15:00. Od października do marca zapraszamy od 8:00 do 15:00, w soboty od godziny 8:00 do 15:00. Wejście na teren schroniska możliwe jest: od poniedziałku do piątku w okresie od kwietnia do września, w godzinach od 8:30 do 14:30 a we wtorki i czwartki od 8:30 do 17:30 oraz w soboty od 8:30 do 14:30. Od października do marca zapraszamy od 8:30 do 14:30, w soboty od godziny 8:30 do 14:30.

Schronisko finansowane jest przez Gminę Legnica

Nasze osiągnięcia