Legnickie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o. o. w Legnicy informuje, iż w związku ze zwiększonym zagrożeniem epidemiologicznym

od 25.01.2022 do odwołania

Sprawy kierowane do biura obsługi klienta Zakładu Oczyszczania Miasta prosimy załatwiać poprzez

kontakt telefoniczny 76 856 63 40 lub 42

lub za pośrednictwem poczty elektronicznej adresy :

zom@lpgk.pl

kontenery@lpgk.pl (zamówienia na kontenery)

Sprzedaż worków na odpady w biurze obsługi klienta od 25.01.2022 do odwołania zostaje zawieszona.

Poniżej zamieszczamy formularze do pobrania.

Zlecenie na kontener 3m³

Zlecenie na kontener 3m³ BIO

Zlecenie na kontener 6m³

zlecenie_kontener_6m3_bio.pdf

Zlecenie na kontener 6m³ BIO

owiadczenie_klienici_indywidualni.pdf

Oświadczenie do wynajęcia kontenera – klienci indywidualni

owiadczenie_dziaalno_gospodarcza.pdf

Oświadczenie do wynajęcia kontenera – działalność gospodarcza

nieczystoci_pynne.pdf
Nieczystości płynne
wynajcie_kontenera.pdf
Informacja dotycząca wynajęcia kontenera
f8.pdf
Ankieta satysfakcji Klienta
f8.docx
Formularz rozwiązania umowy
f8_1.docx
Zamówienie pojemników – Gmina, Jednostki Gminy
f8_2.docx
Zamówienie pojemników – Działalność Gospodarcza
f8_3.docx
Zamówienie pojemników – Spółka Cywilna
f8_4.docx
Zamówienie pojemników – Osoby Prawne