Legnickie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o. o. dziękuje wszystkim dzieciom i ich opiekunom, którzy wspólnie z nami bawili się na warsztatach ekologicznych. W dniu 09.09- 10.09.2023 r. odbyły się w Legnicy Imieniny Ulicy Najświętszej Marii Panny. Sobota obfitowała nie tylko w koncerty i występy artystyczne, ale także w wiele warsztatów i animacji propagujących szeroko rozumianą ekologię. Lpgk prowadziło zajęcia i warsztaty dotyczące prawidłowej segregacji odpaów co bardzo podobało się najmłodszym odwiedzającym stoisko Spółki.