Zakład Oczyszczania Miasta

Zakład Usług Komunalnych

Zakład Zagospodarowania Odpadów

Cenniki

 Legnickie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej spółka z o. o.

Zarząd

Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę.
Zarząd jest jednoosobowy.

Prezes Zarządu
mgr Bogusław Graboń

Nasze osiągnięcia