Zakład Oczyszczania Miasta

Zakład Usług Komunalnych

Zakład Zagospodarowania Odpadów

Cenniki

 Legnickie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej spółka z o. o.

Edukacja proekologiczna

Możemy wszyscy przyczynić się do prawidłowej gospodarki odpadami, odpowiednio segregując odpady:

1. zasady segregacji odpadów w zabudowie jednorodzinnej:

2. zasady segregacji odpadów w zabudowie wielorodzinnej:

Nowy sposób segregacji odpadów jaki będzie obowiązywała w Gminie Legnica od 01.01.2020r.

Nasze osiągnięcia