Zakład Oczyszczania Miasta

Zakład Usług Komunalnych

Zakład Zagospodarowania Odpadów

Cenniki

 Legnickie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej spółka z o. o.

Zamówienia publiczne lata 2021-2024

W niniejszej zakładce Zamawiający zamieszcza informacje dotyczące postępowań o udzielenie zamówienia publicznego o wartości równej lub przekraczającej kwotę 130.000,00 zł netto, wszczętych od dnia 1 stycznia 2021 roku.

Świadczenie usług sprzątania na potrzeby Legnickiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. z podziałem na części – NZP/NC/8/2024

ID 946786

Dokumenty dotyczące niniejszego zamówienia publicznego zostały zamieszczone na Platformie Zakupowej Zamawiającego:
link

Świadczenie usług ochrony osób i mienia oraz konwojowania wartości pieniężnych na potrzeby LPGK Sp. z o. o. – NZP/NC/7/2024

ID 943439

Dokumenty dotyczące niniejszego zamówienia publicznego zostały zamieszczone na Platformie Zakupowej Zamawiającego:
link

Ogłoszenie o wyniku postępowania z dnia 09.04.2024r.

Ręczne sortowanie odpadów komunalnych oraz wykonywanie prac przygotowawczych do sortowania odpadów i prac polegających na ręcznym demontażu odpadów wielkogabarytowych na terenie ZZO w Legnicy – NZP/TZZ/6/2024 (tryb zamówienia z wolnej ręki)

ID 907079

Ręczne sortowanie odpadów komunalnych oraz wykonywanie prac przygotowawczych do sortowania odpadów i prac polegających na ręcznym demontażu odpadów wielkogabarytowych na terenie ZZO w Legnicy – NZP/TZZ/5/2024

ID 906294

Dokumenty dotyczące niniejszego zamówienia publicznego zostały zamieszczone na Platformie Zakupowej Zamawiającego:
link

Dzierżawa pojemników na odpady z opcją zakupu pojemników przez Zamawiającego po zakończeniu okresu dzierżawy – NZP/TO/4/2024

ID 904928

Dokumenty dotyczące niniejszego zamówienia publicznego zostały zamieszczone na Platformie Zakupowej Zamawiającego:
link

Odbiór i odzysk odpadów o kodzie 19 12 12 wytwarzanych w Zakładzie Zagospodarowania Odpadów przy ul. Rzeszotarskiej w Legnicy z podziałem na części – NZP/TZZ/3/2024

ID 897112

Dokumenty dotyczące niniejszego zamówienia publicznego zostały zamieszczone na Platformie Zakupowej Zamawiającego:
link

Świadczenie usług ubezpieczeniowych na potrzeby Legnickiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. z podziałem na części – NZP/EF/2/2024

ID 883271
Dokumenty dotyczące niniejszego zamówienia publicznego zostały zamieszczone na Platformie Zakupowej Zamawiającego:
link

Ręczne sortowanie odpadów komunalnych oraz wykonywanie prac przygotowawczych do sortowania odpadów i prac polegających na ręcznym demontażu odpadów wielkogabarytowych na terenie ZZO w Legnicy – NZP/TZZ/1/2024

ID 877522
Dokumenty dotyczące niniejszego zamówienia publicznego zostały zamieszczone na Platformie Zakupowej Zamawiającego:
link

Dostawa dwóch fabrycznie nowych pojazdów z napędem elektrycznym i nadwoziem typu furgon – NZP/TO/13/2023

ID 861037
Dokumenty dotyczące niniejszego zamówienia publicznego zostały zamieszczone na Platformie Zakupowej Zamawiającego:
link

Odbiór i odzysk odpadów o kodzie 191212 wytwarzanych w Zakładzie Zagospodarowania Odpadów przy ul. Rzeszotarskiej w Legnicy z podziałem na części – NZP/TZZ/12/2023

ID 850704
Dokumenty dotyczące niniejszego zamówienia publicznego zostały zamieszczone na Platformie Zakupowej Zamawiającego:
link

Sukcesywna dostawa trumien do pochówku i kremacji zmarłych oraz krzyży i obudów nagrobnych na potrzeby LPGK Sp. z o. o. z podziałem na części – NZP/TUK/11/2023

ID 844491
Dokumenty dotyczące niniejszego zamówienia publicznego zostały zamieszczone na Platformie Zakupowej Zamawiającego:
link

Wynajem sprzętu budowlanego wraz z obsługą operatorską oraz środków transportowych wraz z kierowcami na potrzeby obsługi Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Legnicy z podziałem na części – NZP/TZZ/10/2023

ID 837805
Dokumenty dotyczące niniejszego zamówienia publicznego zostały zamieszczone na Platformie Zakupowej Zamawiającego:
link

Sukcesywna dostawa fabrycznie nowych kontenerów na odpady komunalne na potrzeby LPGK Sp. z o. o. z podziałem na części – NZP/TO/TZZ/9/2023

ID 820220
Dokumenty dotyczące niniejszego zamówienia publicznego zostały zamieszczone na Platformie Zakupowej Zamawiającego:
link

Przeglądy konserwacyjne, przeglądy doraźne oraz naprawy i modernizacje urządzeń transportu bliskiego należących do LPGK Sp. z o. o. wraz z oceną ich stanu technicznego w przypadku przekroczenia resursu
– NZP/TO/8/2023

ID 806241
Dokumenty dotyczące niniejszego zamówienia publicznego zostały zamieszczone na Platformie Zakupowej Zamawiającego:
link

Dostawa na potrzeby LPGK Sp. z o. o. samochodów ciężarowych z zabudową śmieciarki na podstawie umów dzierżawy z podziałem na części
– NZP/TO/6/2023

ID 801356
Dokumenty dotyczące niniejszego zamówienia publicznego zostały zamieszczone na Platformie Zakupowej Zamawiającego:
link

Najem kontenerów socjalnych, sanitarnych oraz biurowego na potrzeby Zakładu Zagospodarowania Odpadów – NZP/TZZ/7/2023

ID 797882
Dokumenty dotyczące niniejszego zamówienia publicznego zostały zamieszczone na Platformie Zakupowej Zamawiającego:
link

Świadczenie usług sprzątania na potrzeby Legnickiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. z podziałem na części – NZP/NC/5/2023

ID 780785
Dokumenty dotyczące niniejszego zamówienia publicznego zostały zamieszczone na Platformie Zakupowej Zamawiającego:
link

Dostawa fabrycznie nowego pojazdu z zabudową hakową wyposażonego w żuraw hydrauliczny (HDS) – NZP/TO/4/2023

ID 768192
Dokumenty dotyczące niniejszego zamówienia publicznego zostały zamieszczone na Platformie Zakupowej Zamawiającego:
link

Świadczenie usług ochrony osób i mienia oraz konwojowania wartości pieniężnych na potrzeby LPGK Sp. z o. o.- NZP/NC/3/2023

ID 763713
Dokumenty dotyczące niniejszego zamówienia publicznego zostały zamieszczone na Platformie Zakupowej Zamawiającego:
link

Dzierżawa pojemników na odpady z opcją zakupu pojemników przez Zamawiającego po zakończeniu okresu dzierżawy– NZP/TO/2/2023

ID 745189
Dokumenty dotyczące niniejszego zamówienia publicznego zostały zamieszczone na Platformie Zakupowej Zamawiającego:
link

Sukcesywna dostawa paliw ciekłych wraz z płynem AdBlue na potrzeby LPGK Sp. z o. o. z podziałem na części – NZP/TO/TZZ/1/2023

ID 722594
Dokumenty dotyczące niniejszego zamówienia publicznego zostały zamieszczone na Platformie Zakupowej Zamawiającego:
link

Ręczne sortowanie odpadów komunalnych oraz wykonywanie prac przygotowawczych do sortowania odpadów i prac polegających na ręcznym demontażu odpadów wielkogabarytowych na terenie ZZO w Legnicy – NZP/TZZ/13/2022

ID 707324
Dokumenty dotyczące niniejszego zamówienia publicznego zostały zamieszczone na Platformie Zakupowej Zamawiającego:
link

Sukcesywna dostawa trumien do pochówku i kremacji zmarłych oraz krzyży i obudów nagrobnych na potrzeby LPGK Sp. z o. o. z podziałem na części – NZP/TUK/12/2022

ID 684009
Dokumenty dotyczące niniejszego zamówienia publicznego zostały zamieszczone na Platformie Zakupowej Zamawiającego:
link

Sukcesywna dostawa trumien do pochówku i kremacji zmarłych oraz krzyży i obudów nagrobnych na potrzeby LPGK Sp. z o. o. z podziałem na części – NZP/TUK/11/2022

ID 675627
Dokumenty dotyczące niniejszego zamówienia publicznego zostały zamieszczone na Platformie Zakupowej Zamawiającego:
link

Wynajem sprzętu budowlanego wraz z obsługą operatorską oraz środków transportowych wraz z kierowcami na potrzeby obsługi Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Legnicy z podziałem na części – NZP/TZZ/9/2022

ID 658519
Dokumenty dotyczące niniejszego zamówienia publicznego zostały zamieszczone na Platformie Zakupowej Zamawiającego:
link

Odbiór i odzysk odpadów o kodzie 19 12 12 wytwarzanych w Zakładzie Zagospodarowania Odpadów przy ul. Rzeszotarskiej w Legnicy z podziałem na części – NZP/TZZ/10/2022

ID 667683
Dokumenty dotyczące niniejszego zamówienia publicznego zostały zamieszczone na Platformie Zakupowej Zamawiającego:
link

Dostawa na potrzeby LPGK Sp. z o. o. samochodu ciężarowego z zabudową śmieciarki na podstawie umowy sprzedaży – NZP/TO/8/2022

ID 645649
Dokumenty dotyczące niniejszego zamówienia publicznego zostały zamieszczone na Platformie Zakupowej Zamawiającego:
link

Świadczenie usług sprzątania na potrzeby Legnickiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. z podziałem na części – NZP/NC/5/2022

ID 602425
Dokumenty dotyczące niniejszego zamówienia publicznego zostały zamieszczone na Platformie Zakupowej Zamawiającego:
link

Dostawa na potrzeby LPGK Sp. z o. o. samochodów ciężarowych z zabudową śmieciarki na podstawie umów sprzedaży i umów dzierżawy z podziałem na części – NZP/TO/4/2022

ID 598681
Dokumenty dotyczące niniejszego zamówienia publicznego zostały zamieszczone na Platformie Zakupowej Zamawiającego:
link

Świadczenie usług sprzątania na potrzeby Legnickiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. z podziałem na części – NZP/NC/3/2022

ID 592413
Dokumenty dotyczące niniejszego zamówienia publicznego zostały zamieszczone na Platformie Zakupowej Zamawiającego:
link

Świadczenie usług z zakresu ochrony osób i mienia, konwojowania wartości pieniężnych oraz obsługi kotłowni w sezonie grzewczym z podziałem na części – NZP/NC/8/2021

ID 580793
Dokumenty dotyczące niniejszego zamówienia publicznego zostały zamieszczone na Platformie Zakupowej Zamawiającego:
link

Kompleksowe ubezpieczenie komunikacyjne pojazdów mechanicznych Legnickiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. – NZP/EF/2/2022

ID 571323
Dokumenty dotyczące niniejszego zamówienia publicznego zostały zamieszczone na Platformie Zakupowej Zamawiającego:
link

Kompleksowe ubezpieczenie komunikacyjne pojazdów mechanicznych oraz ubezpieczenie mienia Legnickiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. z podziałem na części – NZP/EF/1/2022

ID 559862
Dokumenty dotyczące niniejszego zamówienia publicznego zostały zamieszczone na Platformie Zakupowej Zamawiającego:
link

Ręczne sortowanie odpadów komunalnych oraz wykonywanie prac przygotowawczych do sortowania odpadów i prac polegających na ręcznym demontażu odpadów wielkogabarytowych na terenie ZZO w Legnicy – NZP/TZZ/7/2021 (tryb zamówienia z wolnej ręki)

Ogłoszenie o wyniku postępowania z dnia 19.01.2022r.

Dostawa na potrzeby LPGK Sp. z o. o. samochodu ciężarowego z zabudową bramową – NZP/TO/6/2021 (tryb zamówienia z wolnej ręki)

Ogłoszenie o wyniku postępowania z dnia 11.01.2022r.

Ręczne sortowanie odpadów komunalnych oraz wykonywanie prac przygotowawczych do sortowania odpadów i prac polegających na ręcznym demontażu odpadów wielkogabarytowych na terenie ZZO w Legnicy – NZP/TZZ/5/2021

ID 546728
Dokumenty dotyczące niniejszego zamówienia publicznego zostały zamieszczone na Platformie Zakupowej Zamawiającego:
link

Odbiór i odzysk odpadów o kodzie 19 12 12 wytwarzanych w Zakładzie Zagospodarowania Odpadów przy ul. Rzeszotarskiej w Legnicy z podziałem na części – NZP/TZZ/4/2021

ID 530760
Dokumenty dotyczące niniejszego zamówienia publicznego zostały zamieszczone na Platformie Zakupowej Zamawiającego:
link

Odbiór i odzysk odpadów o kodzie 19 12 12 wytwarzanych w Zakładzie Zagospodarowania Odpadów przy ul. Rzeszotarskiej w Legnicy – NZP/TZZ/3/2021 (tryb zamówienia z wolnej ręki)

ID 517995

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia z dnia 02.11.2021r.

Przeglądy konserwacyjne, przeglądy doraźne oraz naprawy i modernizacje urządzeń transportu bliskiego należących do LPGK Sp. z o. o. wraz z oceną ich stanu technicznego w przypadku przekroczenia resursu – NZP/TO/2/2021

ID 469798
Dokumenty dotyczące niniejszego zamówienia publicznego zostały zamieszczone na Platformie Zakupowej Zamawiającego:
link

Dostawa na potrzeby LPGK Sp. z o. o. samochodów ciężarowych z zabudową śmieciarki na podstawie umów sprzedaży i umów dzierżawy z podziałem na części – NZP/TO/1/2021

ID 445873
Dokumenty dotyczące niniejszego zamówienia publicznego zostały zamieszczone na Platformie Zakupowej Zamawiającego:
link

Nasze osiągnięcia