Zakład Oczyszczania Miasta

Zakład Usług Komunalnych

Zakład Zagospodarowania Odpadów

Cenniki

 Legnickie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej spółka z o. o.

Zakład Usług Komunalnych

Zakład Usług Komunalnych łączy trzy jednostki – Dział Cmentarzy Komunalnych, Dział Zieleni Miejskiej oraz Dział Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Legnicy.

Dział Cmentarze Komunalne

Dział Zieleń Miejska

Dział Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Legnicy

Nasze osiągnięcia