Zakład Oczyszczania Miasta

Zakład Usług Komunalnych

Zakład Zagospodarowania Odpadów

Cenniki

 Legnickie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej spółka z o. o.

Modernizacja istniejącego MBP w zakresie części do mechanicznego przetwarzania odpadów

Modernizacja istniejącego MBP w zakresie części do mechanicznego przetwarzania odpadów przy ul. Rzeszotarskiej w Legnicy”
– NZP/RPOWD/14/2018

Dokumenty dotyczące niniejszego zamówienia publicznego zostały zamieszczone na Platformie Zakupowej Zamawiającego:

link

Modernizacja istniejącego MBP w zakresie części do mechanicznego przetwarzania odpadów przy ul. Rzeszotarskiej w Legnicy”
– NZP/RPOWD/10/2018

Ogłoszenie o zamówieniu

Projekt budowlany

Projekt wykonawczy- Projekt zagospodarowania terenu

Projekt wykonawczy – Branża Konstrukcyjna

Projekt wykonawczy – Branża Architektoniczna

Projekt wykonawczy – Branża Sanitarna

Projekt wykonawczy – Branża Elektryczna

Projekt wykonawczy dla branży elektrycznej (Niskoprądowa –CCTV)

Projekt wykonawczy dla branży elektrycznej (Niskoprądowa –SAP)

Specyfikacje Techniczne Wykonania I Odbioru Robót Budowlanych (STWIORB)

Przedmiary robót

Uzgodnienia, opinie, postanowienia i pozwolenia, które stanowią załączniki do Projektu budowlanego. Dodatkowe opracowania. Pozwolenie na budowę.

Suplement do koncepcji zagospodarowania przestrzennego oraz projektu technologicznego. Suplement do załączników graficznych.

Schemat warstwy rekultywacyjnej (rysunek pn. „Przekrój D1-D1”) będący częścią Dokumentacji określającej techniczne warunki zamknięcia i rekultywacji części składowiska odpadów (kwatera nr I) w miejscowości Legnica opracowanej przez proGEO Sp. z o. o.

Dokumentacja badań podłoża gruntowego opracowana w listopadzie 2017r. przez proGEO Sp. z o. o.

Projekt Wykonawczy dla Rozbudowy sortowni odpadów polegającej na budowie placów i dróg wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie RIPOK Legnica opracowany w marcu 2015r. przez proGEO Sp. z o. o. (dotyczy istniejącego placu betonowego)

Załącznik do OPZ dla części technologicznej (OPZL) – Morfologia odpadów za I półrocze 2016r. część 1/3

Załącznik do OPZ dla części technologicznej (OPZL) – Morfologia odpadów za I półrocze 2016r. część 2/3

Załącznik do OPZ dla części technologicznej (OPZL) – Morfologia odpadów za I półrocze 2016r. część 3/3

Załącznik do OPZ dla części technologicznej (OPZL) – Morfologia odpadów za II półrocze 2016r. część 1/4

Załącznik do OPZ dla części technologicznej (OPZL) – Morfologia odpadów za II półrocze 2016r. część 2/4

Załącznik do OPZ dla części technologicznej (OPZL) – Morfologia odpadów za II półrocze 2016r. część 3/4

Załącznik do OPZ dla części technologicznej (OPZL) – Morfologia odpadów za II półrocze 2016r. część 4/4

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia część III – Opis przedmiotu zamówienia cz. 2 – Szczegółowy Opis przedmiotu zamówienia dla części technologicznej (Linii sortowniczej)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia część III – Opis przedmiotu zamówienia cz. 1

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia część II – Wzór umowy

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia część II – Wzór umowy w wersji edytowalnej

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia część I – Instrukcja dla Wykonawców

Załączniki do Instrukcji dla Wykonawców (część I SIWZ) w wersji edytowalnej

Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 28.06.2018r.

Wyjaśnienia treści SIWZ z dnia 11.07.2018r.

Modyfikacja Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia część III – Opis przedmiotu zamówienia z dnia 11.07.2018r.

Modyfikacja Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia część III – Opis przedmiotu zamówienia cz.2 – Szczegółowy Opis przedmiotu zamówienia dla części technologicznej (Linii sortowniczej) po modyfikacji SIWZ z dnia 11.07.2018r.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 11.07.2018r.

Informacja, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp- pismo z dnia 19.07.2018r.

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego z dnia 25.07.2018r.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia z dnia 26.07.2018r. (postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego zostało unieważnione)

Modernizacja istniejącego MBP w zakresie części do mechanicznego przetwarzania odpadów przy ul. Rzeszotarskiej w Legnicy” – NZP/RPOWD/7/2018

Ogłoszenie o zamówieniu

Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 21.05.2018r.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia część I – Instrukcja dla Wykonawców (IDW)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia część III – Opis przedmiotu zamówienia (część 1)

Załączniki do Instrukcji dla Wykonawców (część I SIWZ) w wersji edytowalnej

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia część II – Wzór umowy

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia część III – Opis przedmiotu zamówienia (część 2/2) Szczegółowy Opis przedmiotu zamówienia dla części technologicznej (linii sortowniczej)

Projekt budowlany

Projekt wykonawczy- Projekt zagospodarowania terenu

Projekt wykonawczy – Branża Architektoniczna

Projekt wykonawczy – Branża Konstrukcyjna

Projekt wykonawczy – Branża Sanitarna

Projekt wykonawczy – Branża Elektryczna

Specyfikacje Techniczne Wykonania I Odbioru Robót Budowlanych (STWIORB)

Przedmiary robót

Uzgodnienia, opinie, postanowienia i pozwolenia, które stanowią załączniki do Projektu budowlanego. Dodatkowe opracowania. Pozwolenie na budowę.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia część III – Załącznik do OPZ dla części technologicznej – Morfologia odpadów część 1

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia część III – Załącznik do OPZ dla części technologicznej – Morfologia odpadów część 2

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia część III – Załącznik do OPZ dla części technologicznej – Morfologia odpadów część 3/3

Suplement do koncepcji zagospodarowania przestrzennego oraz projektu technologicznego. Suplement do załączników graficznych.

Projekt wykonawczy – Branża Konstrukcyjna część 2 (Rysunek K30 i Rysunek K31)

Wyjaśnienia treści SIWZ z dnia 28.05.2018r.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 28.05.2018r.

Modyfikacja Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia część I – Instrukcja dla Wykonawców (IDW) z dnia 28.05.2018r.

Załączniki do Instrukcji dla Wykonawców (część I SIWZ) w wersji edytowalnej po modyfikacji SIWZ z dnia 28.05.2018r.

Modyfikacja Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia część III – Opis przedmiotu zamówienia – Szczegółowy Opis przedmiotu zamówienia dla części technologicznej (Linii sortowniczej) po modyfikacji SIWZ z dnia 28.05.2018r.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia część III – Załącznik do OPZ dla części technologicznej – Morfologia odpadów za II półrocze 2016r. część 1/4

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia część III – Załącznik do OPZ dla części technologicznej – Morfologia odpadów za II półrocze 2016r. część 2/4

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia część III – Załącznik do OPZ dla części technologicznej – Morfologia odpadów za II półrocze 2016r. część 3/4

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia część III – Załącznik do OPZ dla części technologicznej – Morfologia odpadów za II półrocze 2016r. część 4/4

Dokumentacja badań podłoża gruntowego opracowana w listopadzie 2017r. przez proGEO Sp. z o. o.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 05.06.2018r.

Wyjaśnienia nr 2 treści SIWZ z dnia 05.06.2018r.

Modyfikacja nr 2 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia część I – Instrukcja dla Wykonawców (IDW) z dnia 05.06.2018r.

Modyfikacja nr 2 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia część III – Opis przedmiotu zamówienia z dnia 05.06.2018r.

Modyfikacja nr 2 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia część III – Opis przedmiotu zamówienia – Szczegółowy Opis przedmiotu zamówienia dla części technologicznej (Linii sortowniczej) po modyfikacji SIWZ z dnia 05.06.2018r.

Warunki przyłączenia (pismo Tauron Dystrybucja S.A. z dnia 01.12.2017r.)

Projekt Wykonawczy dla Rozbudowy sortowni odpadów polegającej na budowie placów i dróg wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie RIPOK Legnica opracowany w marcu 2015r. przez proGEO Sp. z o. o. (dotyczy istniejącego placu betonowego)

Schemat warstwy rekultywacyjnej (rysunek pn. „Przekrój D1-D1”) będący częścią Dokumentacji określającej techniczne warunki zamknięcia i rekultywacji części składowiska odpadów (kwatera nr I) w miejscowości Legnica opracowanej przez proGEO Sp. z o. o.

Projekt wykonawczy dla branży elektrycznej (Niskoprądowa –SAP) opracowany w maju 2018r. przez EcoPro Ochrona Środowiska, Budownictwo Wodne, mgr inż. Piotr Furtak

Projekt wykonawczy dla branży elektrycznej (Niskoprądowa –CCTV) opracowany w maju 2018r. przez EcoPro Ochrona Środowiska, Budownictwo Wodne, mgr inż. Piotr Furtak

Przedmiar robót dla branży elektrycznej uwzględniający instalacje niskoprądowe – SAP, CCTV (05.06.2018r.)

Załączniki do Instrukcji dla Wykonawców (część I SIWZ) w wersji edytowalnej po modyfikacji SIWZ nr 2 z dnia 05.06.2018r.

Wyjaśnienia nr 3 treści SIWZ z dnia 06.06.2018r.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 06.06.2018r.

Modyfikacja nr 3 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia część III – Opis przedmiotu zamówienia – Szczegółowy Opis przedmiotu zamówienia dla części technologicznej (Linii sortowniczej) po modyfikacji SIWZ z dnia 06.06.2018r.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia część II – Wzór umowy w wersji edytowalnej

Rysunki K-3, K-4, K-5 i K-6 do Projektu wykonawczego dla branży konstrukcyjnej

Modyfikacja nr 4 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia część I – Instrukcja dla Wykonawców (IDW) z dnia 12.06.2018r.

Załączniki do Instrukcji dla Wykonawców (część I SIWZ) w wersji edytowalnej po modyfikacji SIWZ nr 4 z dnia 12.06.2018r.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 12.06.2018r.

Wyjaśnienia nr 4 treści SIWZ z dnia 12.06.2018r.

Informacja o zmianie treści SIWZ nr 5 z dnia 14.06.2018r.

Załączniki do Instrukcji dla Wykonawców (część I SIWZ) w wersji edytowalnej po modyfikacji SIWZ nr 5 z dnia 14.06.2018r.

Informacja, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp- pismo z dnia 20.06.2018r.

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego z dnia 26.06.2018r.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia z dnia 26.06.2018r. (postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego zostało unieważnione)

 

Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu nad realizacją projektu pn. „Modernizacja istniejącego MBP w zakresie części do mechanicznego przetwarzania odpadów wraz z zapleczem przy ul. Rzeszotarskiej w Legnicy” – NZP/RPOWD/6/2018

Ogłoszenie o zamówieniu

Rysunki techniczne z projektu budowlanego dotyczącego budowy budynku biurowo-socjalnego wraz z przebudową wagi i budową drugiej wagi opracowanego w sierpniu 2015r. przez Pracownię Projektową DOM

Projekt budowlany dotyczący budowy sortowni odpadów komunalnych zmieszanych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w ramach rozbudowy RIPOK Legnica opracowany w grudniu 2017r. przez proGEO Sp. z o. o.

Projekt technologiczny hali sortowni odpadów komunalnych zmieszanych (przyjęto wariant 3A) opracowany we wrześniu 2016r. przez proGEO Sp. z o. o.

Załączniki do SIWZ w wersji edytowalnej

Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 17.05.2018r.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Informacja o zmianie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia z dnia 24.05.2018r.

Modyfikacja Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia z dnia 24.05.2018r.

Szczegółowy Opis przedmiotu zamówienia dla części technologicznej (linii sortowniczej)

Załączniki nr 8 i 9 do SIWZ w wersji edytowalnej

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 24.05.2018r.

Informacja, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp- pismo z dnia 29.05.2018r.

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego z dnia 29.05.2018r.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia z dnia 30.05.2018r. (postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego zostało unieważnione)

 

Nasze osiągnięcia