Zakład Oczyszczania Miasta

Zakład Usług Komunalnych

Zakład Zagospodarowania Odpadów

Cenniki

 Legnickie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej spółka z o. o.

Kontakt

LEGNICKIE PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ
ul. Nowodworska 60
59-220 Legnica
tel. 76 856 63 50-52
e-mail: biuro@lpgk.pl

Oznaczenie sądu rejestrowego oraz nr KRS:
Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS: 0000124337
NIP: 691-020-39-67
REGON: 390081536
Kapitał Zakładowy: 17.618.020,00 zł
Kod działalności PKD: 38.11.Z

Konto rozliczeniowe:
Santander Bank Polska S.A.
nr konta 87 1090 2066 0000 0005 4200 0959

ZAKŁAD OCZYSZCZANIA MIASTA
ul. Nowodworska 48
59-220 Legnica
tel. 76 856 63 40 (42)
e-mail: zom@lpgk.pl 

 

DZIAŁ ZIELEŃ MIEJSKA

ul. Nowodworska 60
59-220 Legnica
tel. 76 856 63 50
biuro@lpgk.pl

ZAKŁAD ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW
ul. Rzeszotarska
59-220 Legnica
tel: 76 856 63 43
e-mail: zzo@lpgk.pl

DZIAŁ SCHRONISKO DLA BEZDOMNYCH ZWIERZĄT
ul. Ceglana 2
59-220 Legnica
tel. 76 856 63 48
schronisko@lpgk.pl

ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH

Dział Cmentarze Komunalne
Cmentarz Komunalny
ul. Wrocławska 124
59-220 Legnica
tel. 76 856 63 45 oraz 532 456 720
cmentarz@lpgk.pl
Biuro Cmentarza czynne:
poniedziałek – piątek
7.00 – 15.00
Kasa czynna:
poniedziałek – piątek
8.00 – 14.00

Cmentarz w Jaszkowie
tel. 882 905 683
czynny:
poniedziałek – piątek
7.00 – 15.00


Odbiór ciał tel. całodobowy 666 547 985

DZIAŁ INWESTYCJI I NIERUCHOMOŚCI
ul. Nowodworska 60
59-220 Legnica
tel. 76 856 63 57

Masz pytania?

7 + 4 =

Dane pozyskane w formularzu kontaktowym na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO będą przetwarzane w celu obsługi zgłoszeń i zapytań kierowanych z wykorzystaniem formularza kontaktowego oraz udzielania odpowiedzi na te zgłoszenia i zapytania.

Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych w Spółce.