Zakład Oczyszczania Miasta

Zakład Usług Komunalnych

Zakład Zagospodarowania Odpadów

Cenniki

 Legnickie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej spółka z o. o.

Rada Nadzorcza

Rada Nadzorcza Legnickiego Przedsiębiorstwa Gospodarki
Komunalnej sp. z o.o. w Legnicy

Przewodnicząca Rady – Ludmiła Kubicka-Sopel

Zastępca Przewodniczącej Rady – Tomasz Strojek

Sekretarz Rady – Marek Kowalik

Członek Rady wybrany przez pracowników Spółki – Iwona Pundyk

Członek Rady wybrany przez pracowników Spółki – Paweł Swobodziński

 

Nasze osiągnięcia