Zarząd Legnickiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Legnicy, ul. Nowodworska 60 uprzejmie informuje, że w związku ze zbliżającym się dniem „Wszystkich Świętych” ogłasza sprzedaż miejsc pod handel zniczami i kwiatami przy Cmentarzu Komunalnym przy ul. Wrocławskiej w Legnicy
wg następujących zasad:

1. W dniu 14 października 2022 r. o godz. 8.00 w Biurze Cmentarza Komunalnego na Jaszkowie zostanie zorganizowany przetarg na opłatę za jedno miejsce pod handel zniczami i kwiatami przy Cmentarzu Komunalnym ul. Wrocławska w Legnicy, obejmujący okres od 21.10.2022 r. do 04.11.2022 r. Kwota wywoławcza za jedno miejsce handlowe wynosić będzie 800 zł brutto.
2. W dniu 17 października 2022 r. o godz. 8.00 w Biurze Cmentarza Komunalnego na Jaszkowie zostanie zorganizowany przetarg na opłatę za jedno miejsce pod handel zniczami i kwiatami przy Cmentarzu Komunalnym ul. Wrocławska w Legnicy, obejmujący okres od 28.10.2022 r. do 04.11.2022 r. Kwota wywoławcza za jedno miejsce handlowe wynosić będzie 400 zł brutto.
Z Regulaminem Przetargu na sprzedaż miejsc handlowych zainteresowane osoby mogą zapoznać się w siedzibie Spółki na tablicy ogłoszeń lub na stronie internetowej www.lpgk.pl
3. Od dnia 18 października 2022 r. w Biurze Cmentarza Komunalnego na Jaszkowie prowadzona będzie sprzedaż pozostałych miejsc handlowych.
4. Opłata dzienna za jedno miejsce handlowe w okresie od 21.10.2022 r. do 02.11.2022 r. przy Cmentarzu Komunalnym przy ul. Wrocławskiej w Legnicy, wynosić będzie: 100 zł brutto.
Szczegółowe informacje odnośnie zasad sprzedaży uzyskać można w siedzibie Legnickiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej przy ul. Nowodworskiej 60, tel. 76/856 63 50 – wew. 233 lub na stronie internetowej Spółki www.lpgk.eu