Zarząd Legnickiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Legnicy, ul. Nowodworska 60 uprzejmie informuje, że w związku ze zbliżającym się dniem „Wszystkich Świętych” ogłasza sprzedaż miejsc pod handel zniczami i kwiatami przy Cmentarzu Komunalnym przy ul. Wrocławskiej w Legnicy wg następujących zasad:

1. W dniu 06 października 2023 r. o godz. 8.00 w Biurze Cmentarza Komunalnego na Jaszkowie zostanie zorganizowany przetarg na opłatę za jedno miejsce pod handel zniczami i kwiatami przy Cmentarzu Komunalnym ul. Wrocławska w Legnicy, obejmujący okres od 23.10.2023 r. do 05.11.2023 r. Kwota wywoławcza za jedno miejsce handlowe wynosić będzie 800 zł brutto.

2. W dniu 09 października 2023 r. o godz. 8.00 w Biurze Cmentarza Komunalnego na Jaszkowie zostanie zorganizowany przetarg na opłatę za jedno miejsce pod handel zniczami i kwiatami przy Cmentarzu Komunalnym ul. Wrocławska w Legnicy, obejmujący okres od 30.10.2023 r. do 05.11.2023 r. Kwota wywoławcza za jedno miejsce handlowe wynosić będzie 400 zł brutto.

Z Regulaminem Przetargu na sprzedaż miejsc handlowych zainteresowane osoby mogą zapoznać się w siedzibie Spółki na tablicy ogłoszeń lub na stronie internetowej www.lpgk.pl

3. Od dnia 10 października 2023 r. w Biurze Cmentarza Komunalnego na Jaszkowie prowadzona będzie sprzedaż pozostałych miejsc handlowych.

4. Opłata dzienna za jedno miejsce handlowe w okresie od 23.10.2023 r. do 02.11.2023 r. przy Cmentarzu Komunalnym przy ul. Wrocławskiej w Legnicy, wynosić będzie: 100 zł brutto.

Szczegółowe informacje odnośnie zasad sprzedaży uzyskać można w siedzibie Legnickiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej przy ul. Nowodworskiej 60, tel. 76/856 63 50 – wew. 233 lub na stronie internetowej Spółki www.lpgk.pl

REGULAMIN PRZETARGU NA SPRZEDAŻ MIEJSC HANDLOWYCH

I.
1. Przedmiotem przetargu są miejsca pod handel kwiatami i zniczami na terenach przyległych do Cmentarza Komunalnego w Legnicy w dniach od 23.10.2023 r. do 05.11.2023 r.
2. W przetargu mogą uczestniczyć osoby, które ukończyły 18 lat.
3. Kwota wywoławcza za 1 miejsce przy Cmentarzu Komunalnym w Legnicy wynosi 800,00 zł brutto.
4. Wysokość postąpienia ustala się na kwotę 10,00 zł.
5. Jedna osoba może uczestniczyć w przetargu na dowolną ilość miejsc.
6. Wylicytowaną kwotę należy wpłacić gotówką lub kartą bezpośrednio po wylicytowaniu w Biurze Cmentarza Komunalnego na Jaszkowie tj. w miejscu przetargu.
7. Niedokonanie wpłaty wylicytowanej kwoty na konkretne miejsce, spowoduje unieważnienie przetargu w tym zakresie, a miejsce to ponownie zostanie wystawione do sprzedaży. Osoba, która nie dokonała płatności nie będzie mogła go nabyć w drodze przetargu oraz z wolnej ręki.
II.
1. Przedmiotem przetargu są miejsca pod handel kwiatami i zniczami na terenach przyległych do Cmentarza Komunalnego w Legnicy w dniach od 30.10.2023 r. do 05.11.2023 r.
2. W przetargu mogą uczestniczyć osoby, które ukończyły 18 lat.
3. Kwota wywoławcza za 1 miejsce przy Cmentarzu w Legnicy wynosi 400,00 zł brutto.
4. Wysokość postąpienia ustala się na kwotę 10,00 zł.
5. Jedna osoba może uczestniczyć w przetargu na dowolną ilość miejsc.
6. Wylicytowaną kwotę należy wpłacić gotówką lub kartą bezpośrednio po wylicytowaniu w Biurze Cmentarza na Jaszkowie tj. w miejscu przetargu.
7. Nie dokonanie wpłaty wylicytowanej kwoty na konkretne miejsce, spowoduje unieważnienie przetargu w tym zakresie, a miejsce to ponownie zostanie wystawione do sprzedaży. Osoba, która nie dokonała płatności nie będzie mogła go nabyć w drodze przetargu oraz z wolnej ręki.
III.
LPGK sp. z o. o. prowadzić będzie sprzedaż pozostałych, pojedynczych miejsc pod handel kwiatami i zniczami na terenach przyległych do Cmentarza Komunalnego w Legnicy, w dniach od 23.10.2023 r. do 02.11.2023 r. na Cmentarzu Komunalnym na Jaszkowie. Opłata dzienna za jedno miejsce wynosi 100 zł brutto.
IV.
W przypadku wystąpienia ograniczeń handlu w terminie od 23.10.2023 r. do 05.11.2023 r. z przyczyn nie leżących po stronie Administratora Cmentarza Komunalnego w Legnicy – tj. Legnickiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej sp. z o. o. w Legnicy, Spółka nie jest zobowiązana do zwrotu wpłaconych opłat za miejsce pod handel zniczami i kwiatami.