W dniu 15 lipca 2021 roku Towarzystwo Miłośników Legnicy Pro Legnica jako partner Legnickiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej sp. z o. o. rozpoczęło nabór na Wolontariuszy w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Legnicy.

Wolontariuszem mogą zostać wyłącznie osoby pełnoletnie, którym nie jest obcy los psiaków i kociaków.

Zakres działań Wolontariuszy obejmuje:

a) wyprowadzanie psów i prace socjalizacyjne z nimi,

b)pomoc Pracownikom Schroniska w drobnych czynnościach porządkowych i pielęgnacyjnych przy zwierzętach,

c) wyprowadzanie zwierząt z izolatki wyłącznie po uzgodnieniu z właściwym Pracownikiem Schroniska,

d) pomoc w utrzymaniu czystości w miejscach gdzie nie przebywają zwierzęta,

e) pomoc w poszukiwaniu rodzin do adopcji zwierząt,

f) inne czynności zlecone przez personel Schroniska.

Aby zostać Wolontariuszem wypełnij kwestionariusz osobowy przystąpienia do wolontariatu.

Link: http://pro.legnica.pl/wolontariat-w-schronisku-dla-bezdomnych-zwierzat-w-legnicy/

Wypełniony i podpisany kwestionariusz należy dostarczyć:

– drogą mailową na adres: schronisko@pro.legnica.pl

– osobiście: do siedziby Towarzystwa Miłośników Legnicy PRO Legnica, Rynek 5/6 (I piętro domofon nr 11).

Koordynator skontaktuje się z kandydatami na wolontariusza w celu podpisania porozumienia.