LPGK sp. z o. o. informuje o unieważnieniu imiennej pieczęci firmowej o poniższej treści:

„Kierownik

Zakładu Usług Pogrzebowych

mgr inż. Magdalena Neumann”.