W odpowiedzi na pytania mieszkańców Legnicy, dotyczące zbiórki pieniędzy opisanej jako zrzutka na schronisko przy ul. Ceglanej w Legnicy, pod adresem https://zrzutka.pl/rx37jx

Opis zrzutki

„Zwierzę to nie rzecz, jako istota żyjąca- czuje! Żadne zwierzę nie będzie Wam tak oddane jak to przygarnięte ze Schroniska.” Zbiórka na artykuły spożywcze oraz niezbędne wyposażenie dla zwierzaków. Legnickie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. sprawuje pieczę nad prawidłowym funkcjonowaniem Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Legnicy, które znajduje się przy ulicy Ceglanej. W Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Legnicy zatrudnieni są doświadczeni pracownicy, a nad zdrowiem zwierząt czuwa lekarz weterynarii. To oni sprawują bezpośrednią opiekę nad zwierzętami przebywającymi na terenie Schroniska, zapewniając im należyte warunki bytowania i opiekę. W schronisku znajdują się 54 boksy przystosowane dla 90 piesków i 10 kotów.”

Legnickie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o. o. w Legnicy informuje, że nie było inicjatorem takiego działania i nie ma nic wspólnego z opisaną powyżej zrzutką i tym samym nie ponosi odpowiedzialności za przekazywane na ten cel środki finansowe.