Legnickie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o. o. w Legnicy, jako administrator Cmentarzy Komunalnych Gminy Legnica informuje,

że zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych, wszystkie groby ziemne i groby pojedyncze murowane podlegają opłatom związanym z prolongatą nienaruszalności grobu. Zgodnie z ustawą, grób może być użyty do ponownego chowania, jeśli po upływie 20 lat od pochówku, nie zostanie zgłoszone zastrzeżenie przeciwko temu i dokonana opłata.

Zgodnie z powyższym groby za które opłata nie będzie uiszczona, mogą zostać zlikwidowane i wykorzystane do nowych pochowań.

Wszelkich informacji o grobach i opłatach za nie, udzieli biuro Cmentarza Komunalnego przy ul. Wrocławskiej 124 w godzinach od 7.00 – 15.00 lub pod numerem telefonu 76/ 856 63 45.

Opłat można dokonywać w kasie biura Cmentarza Komunalnego w godz. 8.00 – 14.00 lub realizować przelewem na konto bankowe: Santander Bank – nr konta 62 1090 2066 0000 0001 5232 2048, w tytule podając imię oraz nazwisko osoby zmarłej i rok zgonu.