Legnickie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o. o. dziękuje wszystkim dzieciom i ich opiekunom, którzy wspólnie z nami bawili się na zorganizowanym na terenie Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Legnicy, Dniu Dziecka. W wielu konkursach i zabawach bały udział zarówno dzieci jak i ich opiekunowi, a spotkanie z Panem Policjantem i pokaz szkolenia psów cieszyły się ogromnym zainteresowanie. Dziękujemy wszystkim którzy przyczynili się do organizacji tego przedsięwzięcia, a wszystkim uczestnikom za hojność i udział w zabawie.