W niniejszym sprostowaniu Legnickie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o. o. w Legnicy informuje, iż wypowiedź Prezesa Zarządu z dnia 30 maja 2022 roku nie była precyzyjna. W wypowiedzi dotyczącej kwestii ekspertyzy zamiast stwierdzenia „ekspertyza z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu” powinno znaleźć się stwierdzenie „opinia dotycząca dobrostanu zwierząt wykonana przez Pana mgr Karola Bubel oraz dr Dariusza Łupickiego”.